Päsť - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Päsť

O karate
Zbraňami karate-do sú rôzne časti ľudského tela. Každá z nich bez výnimky je používaná tak na obranu ako aj na útok. Asi najznámejšou "zbraňou" je päsť a jej použitie pri priamom údere cuki. Udiera sa prednou stranou päste, teda konkrétne hánkami ukazováka a prostredníka - seiken. Do tejto malej plôšky, vyznačenej na obrázku červernou farbou, sa pri údere prenáša celá sila, čím sa dosahuje extrémny účinok úderu.
Aby sa dosiahol požadovaný účinok úderu a aby pritom nedošlo k zraneniu ruky útočníka, je velmi dôležité správne zovretie päste. Nasledovné tri obrázky ukazujú tri kroky pri správnom zatvorení päste.


Dlhé nechty, ktoré sú bežným doplnkom najmä u mladých dievčat a žien, bránia správnemu zovretiu päste, preto je potrebné nechty si vždy nakrátko ostrihať.

Okrem správneho zovretia päste je rovnako dôležité, aby bol chrbát päste v jednej línii s predlaktím, teda aby päsť nebola natočená ani do hora, ani do dola. Názorne to ukazujú tri nasledovné obrázky. Správne držanie ruky ukazuje prvý obrázok, druhý a tretí obrázok ukazujú nesprávne držanie ruky, ktoré môže pri údere viesť k poraneniu zápästia.

To isté platí aj pri pohľade na udierajúcu ruku zhora. Päsť nesmie byť natočená ani doľava, ani doprava, línia predlaktia musí prechádzať medzi hánkami ukazováka a prostredníka. Správne držanie ruky ukazuje prvý obrázok, druhý a tretí obrázok ukazujú nesprávne držanie ruky, ktoré môže pri údere rovnako viesť k poraneniu zápästia.

Najdôležitejším náradím na otužovanie úderových plôch, hlavne tu popisovaného seiken, bola makiwara (doska, zapustená do zeme, omotaná zväzkom ryžových vlákien alebo trstiny). V športovom karate nie je potrebné úderové plochy utužovať až do takej miery, preto sa na spevňovanie seiken používajú najmä kliky na pästiach na tvrdej podložke. Dôležité je, aby pri klikoch bola päsť v styku s podlahou len na prvých dvoch hánkach (červeno vyznačených na prvom obrázku tejto strany), tak ako to ukazuje nasledovný obrázok vľavo. Obrázok vpravo ukazuje nesprávne klikovanie, kedy sa päsť dotýka podlahy druhou, treťou a štvrtou hánkou.

Dodržiavanie vyššie uvedených zásad vám pomôže dosiahnuť vyššiu účinnosť úderu a ochrániť vaše zápästie pred poranením.
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky