Karate klub URAKEN Zvolen


Prejdi na obsah

Opasky

O karate

Farby opaskov - stupne technickej vyspelosti

Farba opasku v karate vyjadruje stupeň technickej vyspelosti cvičenca (STV), teda zvládnutie konkrétnych techník (postojov, blokov, úderov, kopov a ich zostáv). Skúšky technickej vyspelosti (páskovanie) sa spravidla robia 2x do roka. Skúšobný komisár (komisia) hodnotí zvládnutie jednotlivých techník, predpísaných v skúšobnom poriadku.

V tabuľke uvedené farebné značenie platí pre školu Goju ryu. Cvičenec najskôr získa najnižší žiacky stupeň 8. kyu, potom 7. kyu, ... až 1. kyu. Nasledujú majstrovské stupne počnúc 1. Danom, až po 10. Dan. Najvyšší stupeň je 10. Dan, dosiahlo ho len málo ľudí. 

Stupeň

Farba opasku

Opasok

Majstrovské
stupne

10. Dan

červená

1. - 9. Dan

čierna

Žiacke
stupne

2. - 1. kyu

hnedá

3. kyu

modrá

4. kyu

zelená

5. kyu

oranžová

6. kyu

žltá s oranžovými koncami

7. kyu

žltá

8. kyu

biela so žltými koncami

bez STV

biela

Farebné šerpy na súťaži

Na súťaži, či už kata alebo kumite, sú súperi odlíšený farebnými opaskami - šerpami, buď modrej, alebo červenej farby. Tieto šerpy nemajú nič spoločné so stupňom technickej vyspelosti športovca, sú súťažiacemu priradené podľa pozície v postupovom pavúku súťaže. 

Názov

Farba šerpy

Šerpa

Šerpy na súťaži

aka

červená

ao

modrá, svetlo modrá

Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu