Opasky - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opasky

O karate

Farby opaskov - stupne technickej vyspelosti

Farba opasku v karate vyjadruje stupeň technickej vyspelosti cvičenca (STV), teda zvládnutie konkrétnych techník (postojov, blokov, úderov, kopov a ich zostáv). Skúšky technickej vyspelosti (páskovanie) sa spravidla robia 2x do roka. Skúšobný komisár (komisia) hodnotí zvládnutie jednotlivých techník, predpísaných v skúšobnom poriadku.

V tabuľke uvedené farebné značenie platí pre školu Goju ryu. Cvičenec najskôr získa najnižší žiacky stupeň 8. kyu, potom 7. kyu, ... až 1. kyu. Nasledujú majstrovské stupne počnúc 1. Danom, až po 10. Dan. Najvyšší stupeň je 10. Dan, dosiahlo ho len málo ľudí.


StupeňFarba opaskuOpasok
Majstrovské stupne10. Dančervená
1. - 9. Dančierna
Žiacke stupne2. - 1. kyuhnedá
3. kyumodrá
4. kyuzelená
5. kyuoranžová
6. kyužltá s oranžovými koncami
7. kyužltá
8. kyubiela so žltými koncami
bez STVbiela

Farebné šerpy na súťaži

Na súťaži, či už kata alebo kumite, sú súperi odlíšený farebnými opaskami - šerpami, buď modrej, alebo červenej farby. Tieto šerpy nemajú nič spoločné so stupňom technickej vyspelosti športovca, sú súťažiacemu priradené podľa pozície v postupovom pavúku súťaže.

NázovFarba šerpyŠerpa
Šerpy na súťažiakačervená
aomodrá, svetlo modrá
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky