História - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História

O karate
Miestom vzniku Karate je Okinawa - úzky ostrov na sever od Japonska. Okinawa bola samostatné královstvo s vlastnou kultúrou a  vlastným jazykom. Rozkvitala až do 16. storočia. Osudný bol rok 1609, kedy  Okinawu získal japonský rod Satsuma ako „odškodné“ za prehratú vojnu.  Rod Satsuma zaviedol na ostrove doslova genocídu. A práve v tejto dobe zaznamenali bojové umenia nebývalý rozmach.  

Pôvodný účel karate bol vždy veľmi vážny, bola to záležitost života a smrti. Aby sme správne pochopili, čím je charakteristické bojové umenie KARATE, musíme si najprv predstaviť, že stojíme s holými rukami tvárou v tvár po zuby ozbrojenému rytierovi - samurajovi, ktorý si zmyslel, že nás zabije. Je jedno, z akého dôvodu toto chce urobiť. Dôležité je, že ak chceme v tejto situácii prežiť a nemáme možnosť utiecť, musíme  urobiť niečo veľmi rýchle a účinné, aby náš protivník byl zasiahnutý skôr, ako nám ukáže, čo skutočne vie. V praxi to znamenalo využiť moment prekvapenia a dvomi až tromi technikami zlikvidovať nepriateľa.
Karate je charakteristické tým, že hlavným prostriedkom boja bolo vycvičené, silné a poddajné telo. S rozvojom strelných zbraní však úloha človeka v boji v tomto zmysle poklesla, ale súčasne toto staré umenie pretrvalo a rozšírilo sa do sveta pre svoje prínosy pre starostlivosť o zdravie, fyzický a mentálny rozvoja.

Žiadny z bojových systémov Ďalekého východu nemôže byť zvládnutý v dokonalej podobe za krátku dobu. Veľa času zaberie naučenie a podvedomé vžitie techník. Ľudia začínajú s tréningom väčšinou z individuálnych dôvodov, začiatočník môže chcieť pociťovat viac bezpečia a sebadôvery, iný môže chcieť čeliť svojim mentálnym blokom, strachu a slabosti, alebo aby rozvinul vyšší stav vedomej mentality.
Gichin Funakoshi
otec moderného karate
Ďaľší môže použiť toto umenie k upevneniu konkrétnejšieho filozofického a duchovného stavu mysli. Môžeme vidieť, že príčiny pre atraktivitu bojových umení sú početné.

Cvičenie karate je možné rozdeliť do troch navzájom prepojených kategórií:
• Kihon (nácvik postojov, krytov, úderov a kopov)
• Kata (simulácia bojových situácií)
• Kumite (nácvik súboja s jedným alebo viacerými partnermi)

Techniky karate však nemožno zvládnuť bez tzv. KOTE - KITAI, tj. bez telesného a duševného otužovania. V každej kategórii je začiatočník vyučovaný na najzákladnejšej úrovni, pokiaľ sa mu vyučované techniky nevžijú a nestanú sa spontánnymi. Ako sa študent technicky zlepšuje, musí sa zároveň zvyšovať aj jeho fyzická kondícia, pretože pokročilejšie techniky vyžadujú oveľa väčšie množstvo energie. Na tejto úrovni sa študent stretáva s ďaleko zložitejšími a náročnejšími kata a s dynamickejšími typmi kumite. Ako sa študent približuje úrovni čierneho opasku, stávajú sa pre neho techniky, sila, rýchlosť a koordinácia pohybov vďaka tvrdému tréningu úplne prirodzenými. Práve v tejto fáze zisťuje, že jeho štúdium karate práve začalo. Naozajstným cieľom tréningu karate je totiž zdokonalovanie seba samého prostredníctvom zdokonalovania sa v tomto umení.

V našom každodennom živote často zabúdame na hodnotu cvičenia tak pre naše fyzické, ako aj psychické zdravie. Cvičenie karate rozvíja koordináciu pohybov, zrýchľuje reflexy a zvyšuje našu silu a energetický potenciál.
Naozaj oduševnené cvičenie karate tiež zvyšuje vyrovnanosť a pohodu, rozvíja jasnosť myšlienkových pochodov, prináša hlbší náhlad do vlastných duševných schopností a v neposlednej rade zvyšuje sebavedomie cvičenca. V tomto zmysle nie je karate konečným cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu konečného cieľa. Je to činnost, kde rastúci vek nie je prekážkou. Ten skôr zvyšuje schopnosť naozaj dokonalej koordinácie mysle a tela.

Niektorí "odborníci" bojových umení interpretujú karate ako šport, v ktorom sa dokazuje kto je lepší, kto presekne holou rukou viac stavebného materiálu, kto vyššie vykopne a pod. Aj keď je v súčastnosti laickej verejnosti karate známe hlavne ako športové odvetvie, jeho vznik bol zo šľachetnejších dôvodov - ochrana vlastného života ako aj života svojich blízkych.

Viac než  80% všetkých oddielov karate se dnes venuje karate ako športu, ktorého cieľom je účasť na pretekoch a dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Členovia nášho oddielu sa tiež zúčastňujú súťaží a každé ich dobré umiestnenie nás poteší, ale v prvom rade sa snažíme dbať na hodnoty tradičného karate.


Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky