Karate klub URAKEN Zvolen


Prejdi na obsah

8. kyu

O karate > Skúšky

8.kyu


KIHON

1. Seiken čoku cuki džodan, čudan, gedan v UHD a HD
2. Gedan barai v UHD a HD
3. Age uke (džodan uke) v UHD a HD
4. Joko uke (uči uke) v UHD a HD
5. Mae geri čudan v HD

KIHON IDO

1. Postupovať (AyA)s oi cuki čudan v ZD a v SD.
2. Ustupova
ť (AyA)s gedan barai v ZD.
3. Postupova
ť (AyA)s mae geri čudan v BP alebo ZD.
4. Postupova
ť (ustupovať) suri aši (ajumi aši) v
5. Postupova
ť (TS) v BP - pohyb (SA) do boku.
6. Postupova
ť a ustupovať (AyA) v SD s age uke a joko uke.

KUMITE

Ippon kumite
1. Útok oi cuki džodan (čudan mae geri) v BP alebo ZD.
Obranca ústup vzad (AyA) s age uke – gedan barai z BP do ZD.
2. Orientácia sa v priestore pohyb v BP dopredu, dozadu(SA, AyA) do
strán (SA)
3. Útok zvykročením do SD sžodan oi cuki.
Obranca ústup do zadu zdo SD suke.
4. Útok zvykročením do SD sčudan oi cuki.
Obranca ústup do zadu zdo SD suke.


KATA
TAIKYOKU DŽODAN I.
TAIKYOKU ČUDAN I.


Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu