Karate klub URAKEN Zvolen


Prejdi na obsah

7. kyu

O karate > Skúšky

7.kyu


KIHON

1. Uraken uči ( shomen, yokomen) v UHD a HD
2. Nagaši uke v UHD a HD
3. Joko uči uke (soto uke) v UHD a HD
4. Giaku cuki čudan v SD, ZD a v BP
5. Mawaši geri čudan v HD
6. Tate cuki v SD
7. Age empi uči v SD
8. Joko empi uči v SD
9. Kansecu geri v NAD, HD

KIHON IDO

1. Postupovať (AyA)s giaku cuki čudan v ZD.
2. Postupovať (CA) v BP (ustupovať).
3. Postupovať (TS) v BP - pohyb (CA) do boku.
4. Postupovať (AyA) z BP s mae geri čudan pri dopade nohy do ZD oi cuki džodan prednú nohu vrátiť do BP.
5. Ustupovať v BP (AYA) s gedan barai a gyaku cuki čudan.

KUMITE
Ippon kumite
1. Útok zo SD (AyA) do ZD s oi zuki džodan (čudan).
Obrana ústup z HD do SD s džodan uke (joko uke), protiútok giaku zuki, vrátiť do východzej pozície.
Nihon kumite
2. Útok z BP (AyA) do ZD s džodan oi cuki a čudan giaku cuki.
Obranca z BP premiestenie vzad AyA do ZD s blokmi age uke a gedan barai, následne vykoná protiútok giaku cuki.
3. Dvojica sa pohybuje v BP v priestore (SA, CA, AyA) útok (AyA) oi cuki džodan (giaku cuki čudan).
Obranca vykoná obranu.


KATA
TAIKYOKU DŽODAN II
TAIKYOKU ČUDAN II


Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu