7. kyu - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

7. kyu

O karate > Skúšobný poriadok
KIHON
1. Uraken uči  ( shomen, yokomen) v UHD a HD  
2. Nagaši uke v UHD a HD
3. Joko uči uke (soto uke)  v UHD a HD          
4. Giaku cuki čudan  v SD, ZD a v  BP                          
5. Mawaši geri čudan  v HD
6. Tate cuki v SD
7. Age empi uči v SD
8. Joko empi uči v SD
9. Kansecu geri v NAD, HD    

KIHON IDO
1. Postupovať (AyA)s giaku cuki čudan v ZD.
2. Postupovať (CA) v BP (ustupovať).
3. Postupovať (TS) v BP - pohyb (CA) do boku.
4. Postupovať (AyA) z BP s mae geri čudan pri dopade nohy do ZD oi cuki džodan prednú nohu vrátiť do BP.
5. Ustupovať v BP (AYA) s gedan barai a gyaku cuki čudan.

KUMITE
Ippon kumite  
1. Útok zo SD (AyA) do ZD s oi zuki džodan (čudan).
Obrana ústup z HD do SD s džodan uke (joko uke), protiútok giaku zuki, vrátiť do východzej pozície.
Nihon kumite
2. Útok z BP (AyA) do ZD s džodan oi cuki a čudan giaku cuki.
Obranca z BP premiestenie vzad AyA do ZD s blokmi age uke a gedan barai, následne vykoná protiútok giaku cuki.  
3. Dvojica sa pohybuje v BP v priestore (SA, CA, AyA) útok (AyA) oi cuki džodan (giaku cuki čudan).
Obranca vykoná obranu.

KATA
TAIKYOKU DŽODAN II.
TAIKYOKU ČUDAN II.
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky