3. kyu - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

3. kyu

O karate > Skúšobný poriadok
KIHON
1.z BP prednou nohou mawaši geri džodan, čudan) a giaku cuki čudan s dokročením do ZD.
2. z BP prednou nohou joko geri a uraken uči s dokročením do ZD.  
3. z BP prednou nohou ura mawaši geri (džodan, čudan).
4. Kagi cuki v UHR (HD).
5. Čo uke z HD s vykročením (zakročením) do BP, zadnou nohou aši barai,  vrátiť sa do postoja HD.
6. V HD s rotáciou nôh a tela o 45o k predozadnej osi bloky kakuto (shuto) uke, ura uke, harai otoši uke (otvorené ruky).
Úlohou skúšaného je dosiahnuť uvoľnenosť a koordináciu pri vykonaní technik

KIHON IDO
1. Postupovať (SA)v BP džodan kizami cuki, giaku cuki čudan.
2. Postupovať (CA) v BP  prednou nohou čudan mae geri  (mawaši) po kope dokročiť do ZD s giaku cuki džodan, BP.
3. Postupovať (AyA) z BP s aši barai, dokročiť podrážajúcou dopredu do ZD s giaku cuki a kizami cuki, BP.    
4. Z BP zadnou nohou ura mawaši geri, BP.
5. V BP namieste prednou nohou mawaši geri po kope zastúpiť vzad kopajúcou nohou do ZD s nagaši uke a giaku cuki čudan, BP.    
6. Ustupovať v NAD (AyA, SA) s blokom kake uke (šuto uke, kakuto uke, haito uke), s následným vykročením prednej nohy do ZD (BP) s giaku cuki a vrátenie nohy späť do NAD.
7. Z NAD joko geri zadnou nohou dopredu do do ZD, útok čudan cuki (uči), prednú nohu vrátiť späť do NAD.
8. Postupovať (SA) v BP (SD) s giaku cuki (AyA) do BP (ZD, SD) s následnou útpčnou technikou rukou (nohou).

KUMITE
1. Sanbon kumite – z BP útok zadnou nohou džodan mawaši geri s dokročením do ZD a uraken uči (oi cuki) a čudan giaku cuki,  obranca vykoná obranu a protiútok   
2. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši giaku cuki
Uke -  tai sabaki šotei (harai otoši) uke a džodan ura mawaši geri  
3. Tori – voľný pohyb v BP, suri aši kizami cuki džodan
Uke  -  tai sabaki nagaši uke a giaku cuki
4.Tori – voľný pohyb v BP, aši barai         
Uke- uvoľnenie podmietanej nohy s následný kop džodan (čudan) ura mawaši geri (mawaši, yoko geri)
5. Tori- rýchlosť presunu pri útoku s kizami cuki a giaku cuki,
Uke - vyhnutie sa útoku (TS, SA, CA, AyA)

KATA
GEKSAI I. (+bunkai)
GEKSAI II.
TAIKYOKU MAWAŠI UKE I.
SANČIN
TENŠO
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky